نمره به وبلاگ شما


lovestory

 اسم وبلاگ :   love story

  لینک وبلاگ :  http://www.peranseskocholo./

نام بلاگر :   میثم

اولین پست :  مرداد ٨٧

نوع وبلاگ : دلنوشت

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴ ٨
۲  مفید بودن متون  ۳ ٨
۳  طول متن در هر پست  ۲ ٨
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ٧
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲ ٨
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲ ٧
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱ ٧
 ۸  میزان مخاطب  ۳ ٨
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳ ٨
 -------------------  نتیجه نهایی  -------------------- ٧.٨٠  از ۱۰

 

 **********

 

 


کارشناسان

دل مرده

اسم وبلاگ :   دل مرده

  لینک وبلاگ :  http://delmordeh./

نام بلاگر :   پیمان فراهانی

اولین پست :  تیر 87

نوع وبلاگ :  شعر

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴ 8.5
۲  مفید بودن متون  ۳ 7.5
۳  طول متن در هر پست  ۲ 9
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱ 9
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲ 9
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲ 8.5
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱ 7
 ۸  میزان مخاطب  ۳ 6
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳ 8.5
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------  8.04  از ۱۰

 

 **********

 


کارشناسان

مهرآیین

اسم وبلاگ :   مهرآیین

  لینک وبلاگ :  http://mehrayinn.mihanblog.com/

نام بلاگر :   man

اولین پست :  شهریور 87

نوع وبلاگ :  خبری

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  7
۲  مفید بودن متون  ۳ ٨
۳  طول متن در هر پست  ۲ 7
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱ 5
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  8
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲ ٧
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱ 8
 ۸  میزان مخاطب  ۳ 6
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳ ٧.۵
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------  ٧.11  از ۱۰

 

 **********

 


کارشناسان

وبلاگ تفریحی شادباش

 اسم وبلاگ :   وبلاگ تفریحی شادباش

 لینک وبلاگ :  http://www.shabash.blogfa.com/

نام بلاگر :   سجاد , پری و علی

اولین پست :  اردیبهشت ٨٧

نوع وبلاگ :  آموزشی

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  ٧
۲  مفید بودن متون  ۳ ٨
۳  طول متن در هر پست  ۲ ٨
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ٧
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  ٩
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲ ۵
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱ ۵
 ۸  میزان مخاطب  ۳ ۶
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳ ٧
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------  ٧   از ۱۰

 

 **********

 


کارشناسان

وروجک های بی سواد

اسم وبلاگ :  وروجک های بیسواد

لینک وبلاگ :  http://bisavada.persianblog.ir/

نام بلاگر :   گروهی (پیمان-هستی)

اولین پست :  شهریور ٨۶

نوع وبلاگ :  دلنوشت

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  ٨.۵
۲  مفید بودن متون  ۳  ٧.۵
۳  طول متن در هر پست  ۲  ٨.٧۵
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ٩
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  ٩
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲  ۶
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱ ٠
 ۸  میزان مخاطب  ۳  ۵
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳  ٧.٧۵
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------   ٧.٢٠  از ۱۰

 

 **********


کارشناسان

موفقیت

اسم وبلاگ :  موفقیت

لینک وبلاگ :  http://rash811.persianblog.ir/

نام بلاگر :   رسول

اولین پست :   شهریور ٨٧

نوع وبلاگ :  روانشناسی

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  ٩
۲  مفید بودن متون  ۳  ٨
۳  طول متن در هر پست  ۲  ۶
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ٨
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  ٨
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲  ۶
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱  ٣
 ۸  میزان مخاطب  ۳  ٧.۵
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳  ٧.۵
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------   ٧.۴٢  از ۱۰

 

 **********


کارشناسان

من پرستارم

اسم وبلاگ :  من پرستارم

لینک وبلاگ :  http://sedgh85.blogfa.com/

نام بلاگر :   مرادی

اولین پست :  اردیبهشت ٨۵

نوع وبلاگ :  علمی

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  ٨
۲  مفید بودن متون  ۳  ٨
۳  طول متن در هر پست  ۲  ٧
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ٧
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  ٢
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲  ۶
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱  ٧
 ۸  میزان مخاطب  ۳  ۶
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳  ٧
 -------------------  نتیجه نهایی  -------------------- ۶.۶١    از ۱۰

 

 **********


کارشناسان

بیا تا برویم

اسم وبلاگ :   بیا تا برویم

لینک وبلاگ :  http://biyataberavim.persianblog.ir/

نام بلاگر :   سمیرا منفرد

اولین پست :  آبان ٨۵

نوع وبلاگ :  عمومی

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  ٨
۲  مفید بودن متون  ۳  ٧
۳  طول متن در هر پست  ۲  ۶
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ۵
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  ٨
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲  ٧
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱  ٧
 ۸  میزان مخاطب  ۳  ٨
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳  ٧.۵
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------  ٧.٣١   از ۱۰

 

 **********


کارشناسان

طوفان خاموش

اسم وبلاگ :  طوفان خاموش

لینک وبلاگ :  http://asmam.persianblog.ir/

نام بلاگر :   اسما

اولین پست :  مرداد ٨٧

نوع وبلاگ : دلنوشت

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  ٩
۲  مفید بودن متون  ۳  ۶.۵
۳  طول متن در هر پست  ۲  ٨
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ٨.۵
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  ٨
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲  ٧
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱  ۴
 ۸  میزان مخاطب  ۳  ۴
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳  ٨
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------   ٧.۵۴  از ۱۰

 

 **********


کارشناسان

دخت ایران

اسم وبلاگ :  دخت ایران

لینک وبلاگ :  http://dokhteiran.persianblog.ir/

نام بلاگر :   دختر ایرانی

اولین پست :  دی ٨٢

نوع وبلاگ :  دلنوشت

 

 ردیف  پارامتر  ضریب تاثیر   نمره
۱  نگارش  ۴  ٧
۲  مفید بودن متون  ۳  ۵
۳  طول متن در هر پست  ۲  ٩
 ۴  پیوستگی موضوعی در پستها  ۱  ٩
 ۵  زمان بروز رسانی  ۲  ٧
 ۶  سرعت و جذابیت قالب  ۲  ٧
 ۷  استفاده از تصاویر  ۱  ٧.۵
 ۸  میزان مخاطب  ۳  ٧
 ۹  نظرات کابران در همین وبلاگ  ۲  
۱۰  نظر کارشناسان  ۳  ۶
 -------------------  نتیجه نهایی  --------------------   ۶.٨٨  از ۱۰

 

 **********


کارشناسان

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

کارشناسان


نویسندگان
کارشناسان


آرشیو من
مهر ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦


ليست وبلاگ هاي ارزيابي شده (به ترتيب نمره)
  (8.09)سورئاليست
(7.76)طوفان ديگری در راه است...
(7.76)آب و آئينه
(7.67)نگارين
(7.66)علي ولي الله
(7.64)من حرف ميزنم
(7.57)يه قلم براي نوشتن
(7.42)فرياد زير آب
(7.38) ياور هميشه مومن
(7.28)گل شقايق
(7.33)خونه ي عشق
(7.28)وروجك مامان=آرش
(7.23)يادداشت هاي يك خبرنگار
(7.23)مهتاب مهربون
(7.14) خبرستان
(7.09)استقلال دوست داريم
(7.04)هلوع
(6.71)مسافر يخي
(6.69)گذشته هاي متمايل به حال
(6.64) مرد آهسته
(6.63) نا محرمانه
(6.52)زير باران
(6.47)چشم انداز يك شهر
(6.38)آسمان آبي
(6.32)ايران نيوز
(6.23)احمقانه ترين ها
(6.14)داروغه شب
(5.95)عبور شيشه اي
(5.90)دریا کنار ... آنی مامانی
(5.80)اي لحظه ساز عاشقي،عاشق با تو بودنم
(5.71)زیرزمین
(5.70)ناطق
(5.52)افسانه ي بي قانون
(5.42)تحقیقات شیمی اول دبیرستان
(5.21)گوشه ها و کنایه ها
(5.08) يوسف و ادامه
(5.04)اخبار کامپیوتر ، ترفند ویندوز ، اینترنت
(4.92)ایماء
(4.54)وبلاگ شخصی مهدی نامور


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0